Ochrana osobních údajů,informace o uživateli.

1. Nabídka služeb naší společnosti prostřednictvím webových stránek www.hubnuti-idealnipostava.cz vyžaduje vložení Vašich osobních údajů jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, výška, váha . Pokud tyto Vaše osobní údaje Provozovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

2. Provozovatel v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty Uživatele, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům.

3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Uživatele třetím osobám. Třetím osobám je může Provozovatel předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je však povinností Provozovatele osobní údaje Uživatele poskytnout orgánům státní správy jako je např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a správního řízení byly těmito orgány vyžádány.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud se Uživatel obrátí na Provozovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci podat.

Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné napsat na emailovou adresu irenesimeckova@email.cz

Informace o provozovateli:

IČO 61095770, Irena Šimečková, Psárská 5 Psáry 25244 Živnostenský list vydán Městským úřadem ČernošiceČ. j.: ZIV/922/2010/Be/3 DIČ CZ5960130506